comma

sa neskrivenim i velikim zadovoljstvom vodimo ukupnu komunikaciju (vizuelni identitet, naming proizvoda, dizajn pakovanja, promotivni materijali, web, …) za hoff, firmu koja kreira Aa – fantastične gourmet a 100% zdrave proizvode od aronije ili kombinacije aronije sa drugim voćem, medom, …