comma

xwave je linija od nekoliko stotina proizvoda iz it, multimedia, video, audio i sličnog sveta. osmislili smo jasan vizuelni koncept i kompletan sistem za sva postojeća ali i za sva buduća pakovanja. rezultati ovog koncepta su da kupci proizvode jasno, lako i brzo uočavaju na policama prodavnica a da je posao kreieranja svakog pojedinog pakovanja jednostavan i brz budući da su rokovi veoma kratki.